Ouderraad

De Ouderraad

De ouderraad kan voor allerlei doeleinden ingeschakeld worden binnen de MHG. Maar het belangrijkste is dat ouders of kinderen bij de ouderraad terecht kunnen wanneer het onderwerp niet met de leiding besproken kan worden. Denk dan aan pesterijen, ongewenst gedrag, bemiddelen tussen ouders en leiding.

Op dit moment bestaat de ouderraad uit 3 leden:

  • Tineke Nelemans, voorzitter en vertegenwoordigd de loodsenstam.
  • Robin Lokers welke ook de loodsenstam vertegenwoordigd.
  • Esther Nodelijk welke de zeeverkenners vertegenwoordigd.

Uit iedere tak van de groep komt een vertegenwoordiger. Zo komt de informatie vanuit de ouders het beste tot de leiding en/ of het bestuur. Ook zijn op die manier de ouders makkelijker aanspreekbaar vanuit de ouderraad.

Naast een signalerende en bemiddelingsfunctie wordt de ouderraad ook graag ingezet voor diverse ondersteuningsmomenten. Zo helpen wij graag bij de grotere evenementen zoals bijvoorbeeld de zeilwedstrijden. Hoe makkelijk is het voor de leiding wanneer er gekookt wordt voor de hele groep. Maar ook bij geldinzamelingsacties, schoonmaak dagen, festiviteiten, installeren nieuwe leden etc. is onze hulp zeer welkom.

Of dat dat alles nog niet genoeg is, geeft de ouderraad desgewenst ook adviezen aan het bestuur en de leiding en beslissen zij mee binnen de groepsraad. Naast het bestuur en de leiding stemmen zij mee bij vraagstukken als contributieverhoging, verandering van koers, etc.

Leuk om te weten, is dat op dit moment alle ouderraadsleden zelf ook lid van de Matthijs Heldt Groep zijn geweest. Dat is natuurlijk geen vereiste om bij de ouderraad zitting te nemen, maar zo zie je maar dat de MHG niet zo snel uit het hart gaat.

Op dit moment hebben we nog een vacature binnen de ouderraad. Wij zoeken nog een ouderraadslid welke de dolfijnen wil vertegenwoordigen. Ben je ouder van een dolfijn van de MHG, heb je interesse om de vacature te vervullen, geef dit dan door aan de dolfijnen leiding of mail ons!

De ouderraad is bereikbaar via de leiding van de verschillende takken of per mail. Ons mail adres: ouderraad@waterscoutingmhg.nl